Slide background

Kayıt Stüdyosu

studio1     studio2

Bilgisayar devrimi günümüzde gelişmeleri belirlemekte ve müzik yapımında farkı belirlemektedir.
Kayıt ve ses teknikleri dijital teknolojileri kullanarak giderek gelişmektedir.
En iyi sesi elde edebilmek için manyetikleri, sensörleri ya da mikrofonları kullanmamız kaçınılmazdır.

Bunu göz önüne alarak Özel Analog-Dijital test stüdyomuzda en iyi ses kaynaklarını
dijital teknolojiyle buluşturmak için sürekli yeni ürünler denemekte yiz.
Enstrümanın orijinal sesini kaydettikten sonra dijital analize tabi tutmaktayız.

Ayrıca enstrümanın orijinal sesine ait 3 farklı unsur sofistike bir yazılımla işlenmektedir.
1) Sesin tonunu belirleyen ana frekansın kaynağı.
2) Ses kaynağının titreşiminden gelen ses yüksekliği. 
3) Birtakım armonilerden kaynaklanan ve müzik enstrümanının karakterini sese katan ses rengi.

Ayrıca, özel bir konsol ve yazılım vasıtasıyla enstrümanın tüm özelliklerine uyan doğru manyetik
ya da sensör test edilerek belirlenmektedir.

 Measurement Rig - devised by TAP

The Impact Hammer Rig is a tool for measuring the sound output of musical instruments.
Development this rig through several generations of prototypes and then worked
in a flexibility system to produce a tool that is ruggedly built, portable
and capable of calibrated, laboratory-grade acoustical measurements.

The force driving the hammer head, comes from the electronic device system with return springs
and the hammer excursion movement controled by recharge mechanism.

ring1    ring3