Η εταιρεία TAP

Η επιχείρηση «TAP» Electronics   -ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΓΚΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
με δική της τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και παραγωγή Μαγνητών και  Αισθητήρων για Μουσικά Όργανα. 
Ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής  προϊόντων βάση προτύπων και καρτελών.
Εφαρμόζει διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε  όλα τα στάδια παραγωγής και στα τελικά παραγόμενα προϊόντα.
 Τα κυριότερα προϊόντα  πού παράγονται όλα τα χρόνια, με το ίδιο εμπορικό σήμα «TAP», είναι
οι Αισθητήρες Βιολιού, οι Μαγνήτες Μπουζουκιού, οι κεραμικοί Αισθητήρες Κιθάρας και οι Αισθητήρες-μικρόφωνα Κλαρίνου.
 Η εταιρεία έχει διαρκώς έτοιμα προϊόντα προς διάθεση στα καταστήματα πωλήσεων Μουσικών Οργάνων.
 Η προώθηση προϊόντων  υποστηρίζεται με διαφημιστικά έντυπα, κατάλληλες συσκευασίες, οδηγίες χρήσεως και εγγύηση καλής λειτουργίας.
 Η επιχείρηση έχει  ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις  στην Αθήνα.  
Λειτουργεί με διακριτά τμήματα δραστηριοτήτων που εκτείνονται σε  ξεχωριστούς χώρους.  
Τα προϊόντα παράγονται σε  ανεξάρτητο χώρο που έχει  τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις ανάλογες υποδομές.
Λειτουργεί  θάλαμος ηχογράφησης, δοκιμών  και επεξεργασίας ήχου.
 Η επιχείρηση συνεχώς επενδύει  στην  ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας,  
γιατί η τεχνολογία και η αισθητική,  είναι απαραίτητες  στους επαγγελματικούς  Μαγνήτες και Αισθητήρες.

με τιμή  -    Σταύρος Ταγκλής

 

tap1