Ηχομετρήσεις - Αναλύσεις ήχου

 

 

***    ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ   

***    ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                          

***    ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΥ  -  ΗΧΟΒΟΛΙΣΜΟΣ 

***    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ  

   

* 1 *    ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

Οι εξελικτικές τάσεις  στον χώρο της Μουσικής δημιουργίας
και εκτέλεσης σηματοδοτούνται πλέον από την διείσδυση της πληροφορικής.
Η ηχογράφηση, η αναπαραγωγή και η ενίσχυση του ήχου είναι τομείς
που η ψηφιακή τεχνολογία επεκτείνεται συνεχώς.
Σε όλες τις περιπτώσεις όμως δεν αναιρείται η αναγκαιότητα ύπαρξης Μαγνητών,
Αισθητήρων και Μικροφώνων για την λήψη του ηχητικού σήματος.
Η τεχνολογική εξέλιξη του τομέα επιζητεί συνεχώς νέα ποιοτικά προϊόντα
για να καλύψουν τις ανάγκες που συνεχώς αναφύονται.

Στο ειδικά διαμορφωμένο ( αναλογικό και ψηφιακό ) στούντιο μας, γίνεται "ηχοληψία"
για να καταγράψουμε τους μουσικούς φθόγγους του οργάνου στο σύστημα ηχογράφησης.

Μετά γίνεται ψηφιακή ανάλυση του αποτελέσματος στα τρία βασικά στοιχεία ταυτότητος του οργάνου:
1. Το ύψος που εξαρτάται από την (θεμελιώδη) συχνότητα  και καθορίζει πόσο οξύς ή βαθύς.
2. Την ένταση (πόσο δυνατός είναι) και καθορίζεται από το πλάτος των ταλαντώσεων της πηγής του ήχου.
3. Την χροιά, που εξαρτάται κυρίως από τις αρμονικές και μάς κάνει να αναγνωρίζουμε την πηγή ( μουσικό όργανο ) τιμών.

Στην συνέχεια γίνεται μέσω ειδικής κονσόλας ελέγχου, διασταύρωση στοιχείων και ταίριασμα, ώστε η
επεξεργασία του προσωπικού ύφους του ήχου να μπορέσει να αποδοθεί φυσικά μέσω του κατάλληλου Μαγνήτη η Αισθητήρα.
 

studio1     studio2

  

* 2 *    ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

..................Πλατφόρμα Ανάρτησης - επινοήθηκε από  TAP

Η εξέδρα επιπτώσεων κρούσης σφυριού, είναι ένα εργαλείο για τη μέτρηση του παραγόμενου ήχου στα μουσικά όργανα.
Η ανάπτυξη της εξέδρας έγινε μέσα από πολλά πρωτότυπα και κατέληξε σε ένα ευέλικτο σύστημα,
δομημένο σε μια στιβαρή κατασκευή, φορητή και ικανή να βαθμονομηθεί,
αποδίδοντας ένα ειδικό ποιοτικό εργαλείο για μετρήσεις ακουστικής.

Η δύναμη που οδηγεί την κεφαλή του σφυριού, προέρχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής
με ελατήρια επαναφοράς και διαδρομή κίνησης του σφυριού ελέγχεται από μηχανισμό επαναφόρτισης.

Με ειδικό λογισμικό αποδίδεται η αποτύπωση αρμονικών και πιστοποιήται η υπογραφή του Μουσικού Οργάνου.

ring1    ring3

  

* 3 *    ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΥ  -  ΗΧΟΒΟΛΙΣΜΟΣ 

Οι εξελικτικές τάσεις  στον χώρο της Μουσικής δημιουργίας
και εκτέλεσης σηματοδοτούνται πλέον από την διείσδυση της πληροφορικής.
Η εταιρεία μας έχει πολύχρονη εμπειρία στην ανάλυση και καταγραφή ήχων από μουσικά όργανα
και ασχολείται διεξοδικά με ακουστικές μετρήσεις χώρων.
Διαθέται τμήμα μελετών με ειδικά προγράμματα μελέτης και εργαλεία μετρήσεων, αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου.
Ακουστική Μελέτη Χώρου.
Η Ακουστική Μελέτη έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της ποιότικης ακουστικής απόδοσης των μουσικών οργάνων στο χώρο.
Μέλημα και φροντίδα είναι η διαυγής απόδοση των ήχων, με την διασφάλιση της ακουστικής άνεσης των ακροατών εντός του πρός μέτρηση χώρου.
Ο κάθε χώρος έχει ιδιαιτερότητες όσων αφορά τη μορφολογία του, τα δομικά του υλικά, τις επιμέρους ανάγκες σε ηχητική κάλυψη.
Κατά συνέπεια απαιτείται η διενέργεια μίας αποτελεσματικής ακουστικής μελέτης για την συμπεριφορά του ήχου εντός αυτού
και για την γεωμετρία τοποθέτησης των πηγών ήχου σε αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα.
Στήν Τεχνική έκθεση της μελέτης περιλαμβάνονται:
- Επιτόπιες ηχομετρήσεις - καταγραφές με τα κατάλληλα μικρόφωνα και ηχεία.
- Ανάλυση και παραμετροποιήση των μετρήσεων με το κατάλληλο λογισμικό.
- Σχέδια ηχοπροστασίας και κατασκευαστικές λύσεις με κατάλληλα υλικά.

 ak   niarxo

 

  * 4 *    Αντιπροσωπευτικά Έργα  

 

 niarxos1

Ακουστική μελέτη του χώρου << ΘΟΛΟΣ>> στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
με αντικείμενο την χωρική τοποθέτηση των Μουσικών έργων στην έκθεση -Κόσμος σε Κίνηση- ( Άνοιξη 2021)

 

takis1

Μόνιμη συνεργασία με το ίδρυμα << TAKIS>> Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες.
Ακουστική μελέτη - ανάλυση Μουσικών εικαστικών έργων.
(Παράλληλες γραμμές, Σφαίρα, Μουσικό έργο, Μουσικό έργο με φώς {Πρωτόκολλο “TAP”} (2020)

 

 AnogiannakisMuseum

 

Φασματική ανάλυση - Ακουστικές μετρήσεις για 3 μουσικά όργανα από τη συλλογή του
<< Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ - Ερευνητικό Κέντρο Εθνομουσικολογίας >>
ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ (Δ. Μούρτζινος) - ΟΥΤΙ ( Κανάκης - Καπουδαγλής) - ΚΙΘΑΡΑ (Δ. Μούρτζινος) “Πρωτόκολλο” “TAP” (2022)

 

krassij

Φασματική ανάλυση – ακουστική μελέτη Bulgarian Tambura
για τον κατασκευαστή Krassi Jeliazkov {Πρωτόκολλο “TAP”} (2019)

 

lutherios

Φασματική ανάλυση – ακουστική μελέτη για αρχαίες Ελληνικές λύρες
από τον κατασκευαστή “Lutherios” {Πρωτόκολλο “TAP”} (2018)

 

kagmakis

Φασματική ανάλυση – ακουστική μελέτη για CAJON
του κατασκευαστή Ευάγγελου Καγμάκη {Πρωτόκολλο “TAP”} (2017)

 

brass

Φασματική ανάλυση – ακουστική μελέτη για τον κατασκευαστή Βιολιών Νικόλαο Μπρά
3 Βιολιών - (Authentick as “Joseph Guarneri”) (Clone of “ll cannone”)
(clone “Joachim”) {Πρωτόκολλο “TAP”} (2016)

 

ahxo

Φασματική ανάλυση – ακουστική μελέτη για το κατοχυρωμένο «ΑΗΧΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ»
του κατασκευαστή ΞΥΛΟΗΧΟΣ {Πρωτόκολλο “TAP”} (2015)

 

kleftogiannis

Φασματική ανάλυση – ακουστική μελέτη Μπουζουκιών
του κατασκευαστή Χαράλαμπου Κλεφτογιάννη (60 ντούγες) {Πρωτόκολλο “TAP”} (2014)