Studio za snimanje

studio1     studio2

Kompjuterska revolucija danas omogućava razvoj i pravi pomake u stvaranju muzike.
Snimanje, reprodukcija i tehnike obrade zvuka se šire pomoću digitalnih tehnologija.
Be sumnje, da bismo dobili prvoklasan zvuk, moramo da koristimo magnete, senzore ili mikrofone.
Imajući ovo na umu, tehnološka evolucija traga za novim,
kvalitetnim proizvodima za povezivanje primarnih izvora zvuka sa digitalnom opremom.
To je ono čime se bavimo u našem Specijalnom studiju za testiranje iz analognog u digitalno.

Snimamo originalni zvuk instrumenta, a zatim ga digitalno analiziramo.

Kroz sofisticirani softver prerađujemo tri glavne karakteristike izvornog zvuka instrumenta:
1) Poreklo osnovne frekvencije, koja određuje visinu zvuka. 
2) Jačinu zvuka, koja potiče od oscilacija izvora zvuka. 
3) Boju, koja najviše zavisi od pojedinih harmonika i daje karakter muzičkom instrumentu.

  Zatim, korišćenjem specijalne konzole i jedinstvenog softvera dobijamo parametre
za odgovarajući magnet ili senzor za instrument koji se testira, uz savršeno poklapanje.

Measurement Rig - devised by TAP

The Impact Hammer Rig is a tool for measuring the sound output of musical instruments.
Development this rig through several generations of prototypes and then worked
in a flexibility system to produce a tool that is ruggedly built, portable
and capable of calibrated, laboratory-grade acoustical measurements.

The force driving the hammer head, comes from the electronic device system with return springs
and the hammer excursion movement controled by recharge mechanism.

ring1    ring3